Köken Cinsiyet Anlam
Aba T. Kız 1. Abla. 2. Anne.
Abaca T. Kız Abla veya anneye benzeyen.
Abacan T.+Far. Kız "Canım anneciğim, sevgili anneciğim" anlamında kullanılan bir ad.
Abaç T. Kız Annesine benzeyen.
Abay T. Erkek 1. Beceri. 2. Seziş, anlayış. 3. Büyük erkek kardeş.
Abayhan Erkek Abay+han.
Abaza T. Kız 1. Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk.2. Bu halka mensup olan kimse.
Abbas Ar. Erkek 1. Aslan. 2. Sert, çatık kaşlı kimse.
Abdal Ar. Erkek 1. Gezgin derviş.2. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.
Abdi Ar. Erkek Kullukla, kölelikle ilgili.
Abdullah Ar. Erkek Tanrı'nın kulu.
Abdurrahman Ar. Erkek Rahmet sahibi olan Tanrı'nın kulu.
Abdülâlim Ar. Erkek En iyi bilen Tanrı'nın kulu.
Abdülazim Ar. Erkek Büyük, ulu olan Tanrı'nın kulu
Abdülaziz Ar. Erkek En yüce, en değerli olan Allah'ın kulu.
Abdülbaki Ar. Erkek Her zaman var olan Tanrı'nın kulu

 

Listem