Köken Cinsiyet Anlam
Açalya Yun. Kız Fundagillerden, güzel, renkli, kokusuz çiçekler açan bir bitki.
Açelya Yun. Kız bk.Açalya.
Alisa Yun. Kız 1. Asil soydan olan. 2. Güzel.
Azelya Yun. Kız bk. Açalya
Boyraz Yun. Erkek bk. Poyraz
Defne Yun. Kız Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç.
Demet Yun. Kız 1. Bitki veya çiçek destesi. 2. Bağlanarak oluşturulmuş deste.
Efendi Yun. Erkek 1. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse. 2. Görgülü, nazik, kibar kimse.
Elmas Yun. Kız 1. Mücevher olarak kullanılan saydam, değerli taş. 2. Çok sevgili ve değerli.
Erciyes Yun. Erkek 1. Uzaktan parlayan.2. Kayseri'de bulunan dağın adı.
İmbat Yun. Kız Denizden esen serin rüzgâr.
İris Yun. Kız 1. Mitolojide geçen, Tanrıların elçisi ve gökkuşağının simgesi olarak bilinen kızın adı. 2. Çiçek adı. 3. Gözün bir tabakası.
İskit Yun. Erkek 1. Milattan önce Orta Asya'dan Güney Rusya'ya göç ederek burada imparatorluk kuran kavim. 2. Koşuda dördüncü gelen at.
Kiraz Yun. Kız Gülgillerden bir meyve ağacı ve bu ağacın etli, sulu, tek çekirdekli, kırmızı renkli meyvesi.
Okyanus Yun. Kız/Erkek Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz.

 

Listem