Köken Cinsiyet Anlam
Abid Ar. Erkek bk. abit
Abide Ar. Kız 1. Anıt. 2. Önemi ve değeri çok olan yapıt.3. İbadet eden, tapan kul.
Abidin Ar. Erkek İbadet eden, tapan kullar.
Abil Ar. Erkek Koyun, at ve deve gibi hayvanlara iyi bakan kimse.
Abir Ar. Erkek Güzel koku, misk.
Abit Ar. Erkek İbadet eden, tapan kul.
Abiye Ar. Kız 1. Güzel, zarif, ince. 2. Yüzünü örtü ile örten utangaç kadın.
Ablak T. Erkek 1. Yüzü güzel, parlak, yakışıklı. 2. Sevimli. 3. Yayvan ve toplu yüz. 4. Çok beyaz. 5. Siyahlı beyazlı. 6. Geniş, enli. 7. Ceviz ağacının mobilya yapmaya yarar iç kısmı. 8. Ağaçların dayanıklı kısmı. 9. Yaban armudu, ahlat. 10. İyice olgunlaşmamış üzüm.
Abraş Ar. Erkek 1. Çilli, çopur yüzlü, sarı saçlı, açık renkli gözlü adam. 2. Doru at. 3. Alaca bulaca, karışık renkli. 4. Tedirgin edici, obur. 5. Çarpık, eğri.
Abruy Far. Kız 1. Yüz suyu. 2. Irz, namus, şeref, haysiyet.
Abuşka T. Erkek 1. Kadının kocası, eş. 2. Yaşlı, sözü dinlenen kimse.
Abuzer Ar.+Far. Erkek Altın suyu.
Abuzettin Ar. Erkek İzzettin'in babası.
Aca T. Erkek 1. Amca. 2. Abla. 3. Anneanne, nine. 4. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 5. Büyük. 6. Derelerin içinde yetişen, basit yapraklı, kırmızı çiçekli, güzel kokulu bir çalı.
Acabay T. Erkek Aca ve bay sözlerinden oluşan bir ad.
Acabey T. Erkek Aca ve bey sözlerinden oluşan bir ad.

 

Listem