Köken Cinsiyet Anlam
Abacan T.+Far. Kız "Canım anneciğim, sevgili anneciğim" anlamında kullanılan bir ad.
Açkıngül T.+Far. Kız Açan, açmış gül.
Adışah T.+Far. Kız Adı şah olan.
Ağacan T.+Far. Erkek Yakın dost.
Ağgül T.+Far. Kız Beyaz gül, ak gül.
Akbaran T.+Far. Erkek Yağmur.
Akcan T.+Far. Kız/Erkek Özü temiz, dürüst kimse.
Akcivan T.+Far. Erkek Dürüst ve namuslu genç delikanlı.
Akçagül T.+Far. Kız Beyazımsı gül gibi olan kadın.
Akçan T.+Far. Erkek bk. Akcan.
Akçınar T.+Far. Erkek Bir çınar türü.
Akgül T.+Far. Kız Beyaz gül.
Akkerman T.+Far. Erkek Beyaz, kalın duvarlı, yüksek burçlu kale.
Akpay T.+Far. Erkek Ayağı düzgün, kötü yerlere gitmeyen kimse.
Akser T.+Far. Erkek Beyaz başlı, namuslu, dürüst, güvenilir.
Aktaç T.+Far. Kız/Erkek Beyaz taç.

 

Listem