Köken Cinsiyet Anlam
Abay T. Erkek 1. Beceri. 2. Seziş, anlayış. 3. Büyük erkek kardeş.
Abayhan Erkek Abay+han.
Abbas Ar. Erkek 1. Aslan. 2. Sert, çatık kaşlı kimse.
Abdal Ar. Erkek 1. Gezgin derviş.2. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.
Abdi Ar. Erkek Kullukla, kölelikle ilgili.
Abdullah Ar. Erkek Tanrı'nın kulu.
Abdurrahman Ar. Erkek Rahmet sahibi olan Tanrı'nın kulu.
Abdülâlim Ar. Erkek En iyi bilen Tanrı'nın kulu.
Abdülazim Ar. Erkek Büyük, ulu olan Tanrı'nın kulu
Abdülaziz Ar. Erkek En yüce, en değerli olan Allah'ın kulu.
Abdülbaki Ar. Erkek Her zaman var olan Tanrı'nın kulu
Abdülbari Ar. Erkek Yaratan, yaratıcı olan Tanrı'nın kulu.
Abdülbasir Ar. Erkek Her şeyi görüp anlayan Tanrı'nın kulu.
Abdülbasit Ar. Erkek Rızkı yayıp bollaştıran Tanrı'nın kulu.
Abdülcabbar Ar. Erkek bk. Abdülcebbar
Abdülcebbar Ar. Erkek Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı'nın kulu.

 

Listem