Köken Cinsiyet Anlam
Alangoya Moğ. Kız Altın geyik.
Cebe Moğ. Erkek 1. Zırh, zırhlı giysi. 2. Savaşla ilgili silah ve araçlar.
Celâsun Moğ. Erkek 1. Kahraman, cesur, atak delikanlı, yiğit. 2. Genç ve sağlıklı, gürbüz kimse.
Celâyir Moğ. Erkek Moğol ırkının büyük kollarından biri.
Ceren Moğ. Kız Ceylan.
Ceylân Moğ. Kız Gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, hızlı koşan, zarif, memeli hayvan.
Ergun Moğ. Erkek 1. Hızlı, çevik.2. İlhanlı padişahlarından birisinin adı.
Giray Moğ. Erkek Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.
Hulagu Moğ. Erkek 1. Kula tüylü at. 2. İlhanlılar Devletinin kurucusu olan hükümdar.
Hülâgü Moğ. Erkek bk. Hulagu
Kubilay Moğ. Erkek Ünlü bir hükümdar.
Maral Moğ. Kız/Erkek bk. Meral
Meral Moğ. Kız/Erkek Geyik, ceylan.
Mergen Moğ. Erkek Usta nişancı.
Nayman Moğ. Erkek 1. Sekiz. 2. Batı Moğolistan'da yaşayan sekiz kabileden oluşan topluluk.
Nogay Moğ. Erkek 1. Köpek.2. Kafkasya'da yaşayan bir Türk kavmi.

 

Listem