Köken Cinsiyet Anlam
Acahan T. Erkek Aca ve han sözlerinden oluşan bir ad.
Acar T. Kız/Erkek 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.
Acaralp T. Erkek Yiğit, becerikli, cesur kişi.
Acarbegüm T. Kız Güzel yüzlü hanımefendi, sevimli hanımefendi.
Acarbey T. Erkek Güçlü, cesur, atılgan, becerikli kimse.
Acarbike T. Kız bk.Acarbüke
Acarbüke T. Kız Güzel yüzlü hanım, sevimli hanım.
Acarer T. Erkek Güçlü, becerikli, gözü pek kimse.
Acarhatun T. Kız Güzel yüzlü hatun, sevimli hatun.
Acarkan T. Kız/Erkek Gözü pek, atılgan, cesur, nitelikli kimse.
Acarkatun T. Kız bk. Acarhatun.
Acarman T. Erkek Çevik, becerikli, girişken insan.
Acaröz T. Erkek Özünde yiğitlik, cesaret, doğruluk, beceriklilik nitelikleri taşıyan kimse.
Acarsoy T. Erkek Yiğit, güçlü bir soydan gelen kimse.
Acartürk T. Erkek Güçlü, korkusuz, yiğit Türk.
Acatay Erkek Aca ve tay sözlerinden oluşan bir ad.

 

Listem