Köken Cinsiyet Anlam
Bünyamin İbr. Erkek Yakup Peygamber'in en küçük oğlunun adı.
Ceyhan İbr. Kız/Erkek Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde, uzunluğu 576 km. olan bir nehir.
Ceyhun İbr. Kız/Erkek Tevrat'a göre cennetin dört nehrinden biri.
Danyal İbr. Erkek 1. Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi. 2. İbranice de bu ad “Tanrı benim yargıcımdır” anlamındadır.
Davut İbr. Erkek 1. Sevgili, aziz.2. İsraillilerin, sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberi.
Harun İbr. Erkek 1. Parlayan.2. Hz. Musa'nın küçük kardeşinin adı.
İbrahim İbr. Erkek İnananların, halkların babası.
İlyas İbr. Erkek 1. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi. 2. Mersin ağacı.
İsa İbr. Erkek 1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.
İshak İbr. Erkek 1. Gülen. 2. Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberi.
İsmail İbr. Erkek 1. Tanrı'yı işiten.2. Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi.
Kenan İbr. Erkek 1. Vaat edilmiş ülke.2. Cennet.3. Hazreti Yakup'un ülkesi, Filistin.
Semiramis İbr. Kız 1. Mitolojide güvercinlerin hayatını kurtardığı kız çocuğunun adı. 2. Doğu mitolojisinde adı geçen, dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçelerini kurduran Asur kraliçesi.
Süleyman İbr. Erkek 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri.
Tevrat İbr. Kız Dört kutsal kitaptan, Hz. Musa’ya indirilen, Allah’ın emirlerini kapsayan kitap.
Yahya İbr. Erkek "Tanrı lütufkârdır" anlamında bir söz.

 

Listem