Köken Cinsiyet Anlam
Aba T. Kız 1. Abla. 2. Anne.
Abaca T. Kız Abla veya anneye benzeyen.
Abaç T. Kız Annesine benzeyen.
Abay T. Erkek 1. Beceri. 2. Seziş, anlayış. 3. Büyük erkek kardeş.
Abaza T. Kız 1. Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk.2. Bu halka mensup olan kimse.
Abır T. Erkek 1. Namus, şeref, haysiyet. 2. Utanma, hicap, hayâ.
Ablak T. Erkek 1. Yüzü güzel, parlak, yakışıklı. 2. Sevimli. 3. Yayvan ve toplu yüz. 4. Çok beyaz. 5. Siyahlı beyazlı. 6. Geniş, enli. 7. Ceviz ağacının mobilya yapmaya yarar iç kısmı. 8. Ağaçların dayanıklı kısmı. 9. Yaban armudu, ahlat. 10. İyice olgunlaşmamış üzüm.
Abuşka T. Erkek 1. Kadının kocası, eş. 2. Yaşlı, sözü dinlenen kimse.
Aca T. Erkek 1. Amca. 2. Abla. 3. Anneanne, nine. 4. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 5. Büyük. 6. Derelerin içinde yetişen, basit yapraklı, kırmızı çiçekli, güzel kokulu bir çalı.
Acabay T. Erkek Aca ve bay sözlerinden oluşan bir ad.
Acabey T. Erkek Aca ve bey sözlerinden oluşan bir ad.
Acahan T. Erkek Aca ve han sözlerinden oluşan bir ad.
Acar T. Kız/Erkek 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.
Acaralp T. Erkek Yiğit, becerikli, cesur kişi.
Acarbegüm T. Kız Güzel yüzlü hanımefendi, sevimli hanımefendi.
Acarbey T. Erkek Güçlü, cesur, atılgan, becerikli kimse.

 

Listem