Köken Cinsiyet Anlam
Açalya Yun. Kız Fundagillerden, güzel, renkli, kokusuz çiçekler açan bir bitki.
Açangül T. Kız Açmış gül.
Açelya Yun. Kız bk.Açalya.
Açıkalın T. Erkek Doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayan kimse.
Açıkel T. Erkek Cömert insan.
Açıker T. Erkek Dürüst, doğru insan.
Açıkgün T. Erkek Açık ve gün sözlerinden oluşan bir söz.
Açıl T. Erkek Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz.
Açılay T. Kız Ay gibi doğ, ay gibi açıl anlamında kullanılan bir ad.
Açine T. Erkek Önder, lider, yol gösteren, erkek kurt.
Açkıngül T.+Far. Kız Açan, açmış gül.
Adahan T. Erkek Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad.
Adak T. Kız/Erkek Bir dileğin, bir isteğin yerine gelmesi amacıyla kutsal sayılan bir güce adanmış nesne.
Adal T. Kız/Erkek “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.
Adalan T. Erkek Ün kazanan, ünlü, tanınmış.
Adalet Ar. Kız 1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme.

 

Listem