Köken Cinsiyet Anlam
Semagül Ar.+F. Kız Göüyüzünün gülü.

 

Listem