Köken Cinsiyet Anlam
Acar T. Kız/Erkek 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.
Acarkan T. Kız/Erkek Gözü pek, atılgan, cesur, nitelikli kimse.
Adak T. Kız/Erkek Bir dileğin, bir isteğin yerine gelmesi amacıyla kutsal sayılan bir güce adanmış nesne.
Adal T. Kız/Erkek “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.
Adanır T. Kız/Erkek Ad alan, ünlenen kimse, şanlı, şöhretli.
Adar T. Kız/Erkek 1. Erginlik, olgunluk. 2. Süre, zaman. 3. Arkadaş, taraftar, omuzdaş, yandaş. 4. Mart ayı.
Adıbelli T. Kız/Erkek 1. Herkesçe bilinen, tanınan kimse. 2. Soyu temiz, tanınmış soydan gelen.
Adıgüzel T. Kız/Erkek Adı güzel olan.
Afak Ar. Kız/Erkek 1. Yer ile göğün birleşmiş gibi göründüğü yer. 2. Ufuklar.
Affan Ar. Kız/Erkek İradesiyle kötü şeylerden kaçınan kimse.
Ağan T. Kız/Erkek 1. Yerin hava yuvarına girince, sürtünmeden dolayı akkor duruma gelen ve ardından bir ışık çizgisi bırakarak geçen gök cismi, akan yıldız, ağma. 2. Göğe doğru yükselen, yukarı çıkan.3. Akan yıldız, kayan yıldız.
Ağca T. Kız/Erkek 1. Ak renkte, beyaz, oldukça beyaz. 2. Temiz, lekesiz. 3. Alaca. 4. Pamuk ipliğinden dokunmuş çul.
Ağış T. Kız/Erkek Yükseliş, yükselme.
Ahsen Ar. Kız/Erkek Çok güzel, en güzel.
Ahter Far. Kız/Erkek 1. Yıldız. 2. Talih, şans, uğur.
Akalın T. Kız/Erkek Dürüst, temiz, namuslu kadın.

 

Listem