Köken Cinsiyet Anlam
Adalettin Ar. Erkek Dinin adaleti.
Adam Ar. Erkek 1. İnsan. 2. Erkek kişi. 3. İyi yetişmiş, değerli kimse. 4. İyi huylu, güvenilir kimse. 5. Birinin yanında ve işinde bulunan kimse. 6. Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı. 7. Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı benimseyen. 8. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse.
Adamış T. Erkek Adak yapmış olan kimse.
Adanan T. Erkek Önemli ve değerli olan bir kişi, olay vb.nin anısına yapılan.
Adanır T. Kız/Erkek Ad alan, ünlenen kimse, şanlı, şöhretli.
Adar T. Kız/Erkek 1. Erginlik, olgunluk. 2. Süre, zaman. 3. Arkadaş, taraftar, omuzdaş, yandaş. 4. Mart ayı.
Adarkan T. Erkek Adak yapar" anlamındaki adar ile kan sözlerinden oluşan ad.
Adasal T. Erkek Ada ile ilgili, adaya özgü, adalı.
Adaş T. Erkek Adları aynı olanlardan her biri.
Aday T. Erkek 1. Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse.2. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.
Âdem Ar. Erkek 1. Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber. 2. İnsan, insanoğlu. 3. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.
Adeviye Ar. Kız İyilikseverlik, yardımseverlik.
Adıbelli T. Kız/Erkek 1. Herkesçe bilinen, tanınan kimse. 2. Soyu temiz, tanınmış soydan gelen.
Adıgün T. Erkek Adı güneş gibi olan.
Adıgüzel T. Kız/Erkek Adı güzel olan.
Adın T. Erkek 1. Yabancı. 2. Başka, başkaca.

 

Listem