Köken Cinsiyet Anlam
Alkan T. Kız/Erkek Kırmızı kan.
Doğa T. Kız/Erkek 1. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü. 2. Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya. 3. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü.
Kadem Ar. Kız/Erkek 1. Uğur. 2. Ayak.
Emsal Ar. Kız/Erkek 1. Eşler, benzerler, yaşıtlar. 2. Örnek.
Kader Ar. Kız/Erkek 1. Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.
Örün T. Kız/Erkek 1. Açık renkli, beyazımsı. 2. Gökyüzünün açık, aydınlık durumu. 3. Çadırın tepesinde, aydınlanma için bırakılan açıklık. 4. Pencere.
Aru T. Kız/Erkek bk. Arı
Kevkep Ar. Kız/Erkek Yıldız.
Uçur T. Kız/Erkek 1. Vakit, an, 2. Fırsat. 3. Mevsim.
Yaraşık T. Kız/Erkek 1. Yakışır, uygun, layık. 2. Yakışıklı. 3. Süs, ziynet, güzellik.
Alkım T. Kız/Erkek Gökkuşağı.
Doğanay T. Kız/Erkek 1. Doğan, dünyaya gelen kimse2. Ayın ilk günleri.
Ender Ar. Kız/Erkek Çok az, çok seyrek, az bulunan.
Kutay T. Kız/Erkek 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. İpek, ipekli kumaş.
Ufuk Ar. Kız/Erkek 1. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.
Ünlü T. Kız/Erkek Tanınmış, adı duyulmuş, şöhretli, şanlı.

 

Listem