Köken Cinsiyet Anlam
Akabay T. Erkek Saygıdeğer varlıklı kişi.
Akabey T. Erkek Saygıdeğer, varlıklı bey.
Akad T. Erkek Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse.
Akadlı T. Erkek Doğruluğuyla ve dürüstlüğüyle ünlü kimse.
Akağan T. Erkek Dürüstlüğüyle yükselen, yukarı çıkan kimse.
Akal T. Erkek 1. Akmak ve almak fillerinin emir biçimlerinin yan yana gelmesiyle oluşmuş bir ad.2. Beyaz anlamındaki ak ile kırmızı anlamındaki al sözlerinden oluşmuş bir ad.
Akalan T. Erkek Dürüstlüğüyle ünlenen kimse.
Akalın T. Kız/Erkek Dürüst, temiz, namuslu kadın.
Akalp T. Erkek Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.
Akaltan T. Erkek Dürüst, güvenilir sultan, padişah.
Akan T. Erkek 1. Bir yerden bir yere doğru akan, giden. 2. Çeşme, pınar.
Akanay T. Kız/Erkek Bir yerden bir yere doğru giden kimse.
Akaner T. Erkek Bir yerden bir yere giden kimse.
Akansu T. Erkek Bir yerden bir yere doğru akan, giden su.
Akant T. Erkek Dürüst, güvenilir yemin.
Akanyıldız T. Erkek Güneş sistemi içinde hareket ederken dünya atmosferinin üst katmanlarına girip sürtünme sonucu ateş külçesi durumuna dönüşen küçük nesne.

 

Listem