Köken Cinsiyet Anlam
Akanay T. Kız/Erkek Bir yerden bir yere doğru giden kimse.
Akaner T. Erkek Bir yerden bir yere giden kimse.
Akansu T. Erkek Bir yerden bir yere doğru akan, giden su.
Akant T. Erkek Dürüst, güvenilir yemin.
Akanyıldız T. Erkek Güneş sistemi içinde hareket ederken dünya atmosferinin üst katmanlarına girip sürtünme sonucu ateş külçesi durumuna dönüşen küçük nesne.
Akarca T. Erkek 1. Küçük akarsu. 2. Kaplıca. 3. Sürekli işleyen çıban. 4. Kemik veremi.
Akarçay T. Erkek Akan çay, dere.
Akarsel T.+Ar. Erkek Akan sel.
Akarsu T. Kız/Erkek 1. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.2. Tek sıra elmastan gerdanlık.
Akartuna T. Erkek Tuna nehri gibi akan.
Akartürk T. Erkek Akan, ileriye hareket eden Türk.
Akasma T. Erkek Düğün çiçeğigillerden, beyaz çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen sarmaşık özelliği gösteren bir bitki.
Akasoy T. Erkek Sevilen, sayılan soydan gelen.
Akata T. Erkek Temiz, dürüst ataların soyundan gelen kişi.
Akatay T. Erkek Temiz, doğru kimse.
Akay T. Kız/Erkek Parıltılı ay, ışıklı ay.

 

Listem