Köken Cinsiyet Anlam
Adın T. Erkek 1. Yabancı. 2. Başka, başkaca.
Adısanlı T. Erkek Ünlü, tanınmış kişi.
Adısönmez Erkek Adı her zaman duracak olan.
Adıvar T. Erkek Adı var, adı var olan.
Adıyahşi T. Erkek Adı güzel.
Adıyaman T. Erkek Güçlü, becerikli, beğenilen kişi.
Adil Ar. Erkek 1. Doğruluktan ayrılmayan kimse. 2. Adaletli. 3. Hakka uygun, haklı.
Adilhan Ar. Erkek Adaletli hükümdar.
Adlan T. Erkek “Adınla ün kazan, şöhret sahibi ol” anlamında bir ad.
Adlı T. Erkek Ünlü, tanınmış kişi.
Adlığ T. Erkek Ünlü, tanınmış kişi.
Adli Ar. Erkek Adaletli.
Adnan Ar. Erkek Bir yere yerleşip ikamet eden, mukim.
Adni Ar. Erkek Cennete gitmeye hak kazanmış, cennetlik kişi.
Adsız T. Erkek Ünsüz, tanınmamış, adı duyulmamış kimse.
Adsoy T. Erkek Ad ve soy sözlerinden oluşmuş bir ad.

 

Listem