Köken Cinsiyet Anlam
Asri Ar. Erkek Çağcıl, çağdaş.
Asya Ar. Kız 1. Doğu.2. Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı.
Asye Ar. Kız bk. Asiye.
Âşık Ar. Erkek Tutkun, vurgun, sevdalı.
Aşır Ar. Erkek bk. Aşir
Aşir Ar. Erkek 1. Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan Kur'an ayetleri. 2. On sayısı. 3. On gün.
Atâ Ar. Erkek Bağış, ihsan.
Ataullah Ar. Erkek Allah’ın bağışı, ihsanı.
Atfi Ar. Erkek Şefkatle, iyilikseverlikle ilgili.
Atıf Ar. Erkek 1. Eğilen, meyleden. 2. Bağlayan. 3. Şefkatli, sevecen
Atıfa Ar. Kız bk. Atıfe
Atıfe Ar. Kız 1. Eğilen, meyleden. 2. Bağlayan. 3. Şefkatli, sevecen.
Atik Ar. Erkek 1. Eski. 2. Özgür, hür. 3. Asil, soylu.
Âtik Ar. Kız Berrak, saf, değerli.
Âtike Ar. Kız 1. Eski. 2. Özgür. 3. Soylu. 4. Güzel, genç kız.
Atime Ar. Kız Akşamın ilk karanlığı, karanlığın başlangıcı.

 

Listem