Köken Cinsiyet Anlam
Alaz T. Kız/Erkek 1. Alev. 2. Ağaçsız, açıklık yerler. 3. Gösteriş, haşmet.
Albeni T. Kız Alım, çekicilik, cazibe.
Alçiçek T. Kız Kırımızı çiçek.
Alçin T. Kız Kızıl renkli küçük bir kuş.
Aldeniz T. Kız Kızıl renkli deniz.
Âlemşah Ar.+Far. Kız/Erkek Tüm dünyanın hükümdarı.
Alemşah Ar.+Far. Kız Hükümdar nişanı.
Âlemtap Ar.+Far. Kız Dünyayı parlatan, aydınlatan.
Alev T. Kız 1.Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili. 2. Sıcaklık.3. Kıvılcım.
Alevnaz T.+Far. Kız Aşk ateşine düşmüş nazlı güzel.
Algış T. Kız Dua, övgü.
Algül T.+Far. Kız Kırmızı gül.
Algün T. Kız/Erkek Günün henüz kızıl olan durumu.
Alım T. Kız 1. Çekicilik. 2. Kurum, çalım, gurur.
Alımlı T. Kız 1. Göz alıcı, çekici, cazibeli. 2. Kurumlu, çalımlı, gururlu.
Alıncak T. Kız 1. Anlayışlı, duygusal. 2. Alıngan, onurlu. 3. Kurumlu, çalımlı, gururlu.

 

Listem