Köken Cinsiyet Anlam
Akay T. Kız/Erkek Parıltılı ay, ışıklı ay.
Âlemşah Ar.+Far. Kız/Erkek Tüm dünyanın hükümdarı.
Bereket Ar. Kız/Erkek 1. Bolluk, gürlük, ongunluk. 2. Yağmur.
Feray T.+Far. Kız/Erkek Ay ışığı, ayın parlaklığı.
Işık T. Kız/Erkek 1. Aydınlık, ziya. 2. Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, yüzde ve gözlerde beliren parıltı. 3. Yol gösteren, aydınlatan, önderlik eden kimse.
Sevan T. Kız/Erkek "Severek hatırla" anlamında kullanılan bir ad.
Sunar T. Kız/Erkek "Saygılı bir biçimde verir, takdim eder" anlamında kullanılan bir ad.
Yalınay T. Kız/Erkek Gösterişsiz, sade kimse.
Yücelen T. Kız/Erkek Yükselen, yüce bir duruma gelen.
Aydolun T. Kız/Erkek Dolunay, mehtap.
Beren T. Kız/Erkek 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Akıllı. 3. Tanınmış.4. Kadife kumaş.
İyem T. Kız/Erkek Güzellik.
Öngül T.+Far. Kız/Erkek İlk çocuğa verilen bir ad.
Özsel T. Kız/Erkek Özle ilgili, öze ilişkin.
Sevay T. Kız/Erkek "Güzel sev" anlamında kullanılan bir ad.
Sunay T.+Ar. Kız/Erkek Ay gibi parlak olan, parıltı veren.

 

Listem